Tay co

-Tay co đồng có hoa văn chi tiết sắc nét, dầy đẹp

 

-Kích thước: từ hai tâm lỗ vít 64mm- 96mm-128mm

 

-Chất liệu: đồng  làm dầy dặn nặng cân, chi tiết sắc nét

 

-Phù hợp: lắp nhiều loại cửa sổ gỗ, tủ gỗ, tủ nhựa, …